Mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia osakkeiden ja rahastojen lisäksi

Sijoittaminen on mahdollista jakaa passiiviseen ja aktiiviseen sijoittamiseen. Passiivinen tarkoittaa, että sijoittaja tekee sijoituksen pitkäksi aikaa. Aktiivinen puolestaan tarkoittaa esimerkiksi päiväkauppaa, eli sitä, että sijoittaja ostaa ja myy kohteita nopealla syklillä. Millaisia mahdollisuuksia sitten tällä hetkellä on tarjolla sijoitusmarkkinoilla, varsinkin jos haluaa kokeilla muuta perinteisten osakkeiden ja rahastojen lisäksi?

Bull & Bear -sertifikaatit

Yksi erilainen sijoituskohde on Bull- ja Bear-sertifikaatit. Nämä tuotteet tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä sekä nousevista että laskevista markkinoista. Sertifikaatit on sidottu kohde-etuuteen, kuten osakeindeksiin tai valuuttakurssiin. Bull- ja bear-sertifikaatit ovat johdannaisia, joiden arvo elää esimerkiksi osakeindeksin tai valuutan kehityksen mukaan. Kun kohde-etuuden arvo nousee, sertifikaatin arvo nousee ja päinvastoin.

Tärkein ero Bull- ja Bear-sertifikaattien välillä on se, mihin suuntaan niiden arvo kehittyy. Bull-sertifikaatit on suunniteltu hyötymään nousevista markkinoista, kun taas Bear-sertifikaatit on suunniteltu hyötymään laskevista markkinoista. Esimerkiksi osakeindeksiin sidottu Bull-sertifikaatin arvo nousee osakeindeksin noustessa. Bear-sertifikaatin arvo puolestaan nousisi osakeindeksin laskiessa.

Pörssinoteeratut rahastot

Toinen mielenkiintoinen sijoitusmahdollisuus on pörssinoteeratut rahastot. Suomalaisilla on jo paljonkin kokemusta rahastoihin sijoittamisesta, koska esimerkiksi isot pankit ovat tarjonneet tätä vaihtoehtoa pitkään perinteisten osakkeiden sijoittamisen rinnalla. Pörssinoteeratut rahastot muistuttavat sijoitusrahastoja siinä mielessä, että ne tarjoavat sijoittajille hajautetun sijoituskokonaisuuden. Erona on kuitenkin se, että näillä rahastoilla käydään kauppaa pörssissä kuten osakkeilla.

Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan ostaa ja myydä milloin tahansa kaupankäyntipäivän aikana. Näin ne ovat helpommin saatavilla ja likvidimpiä kuin perinteiset sijoitusrahastot. Ne myös tarjoavat pääsyn moniin eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, valuuttoihin ja muihin. Vaikka tällä sivulla käsitelläänkin sijoitusideoita, näitä ei pidä pitää sijoitusneuvoina. Lisää tietoa toimintatavoistamme löydät tältä sivulta.

Hyödykkeisiin keskittyminen

Hyödykkeet ovat mielenkiintoinen sijoitusmuoto, jonka suosio on kasvanut viime vuosina. Niihin kuuluvat sekä konkreettiset tuotteet, kuten kulta, öljy tai maataloustuotteet, että rahoitusjohdannaiset, kuten futuuri- tai optiosopimukset. Monelle kultaan sijoittaminen on jo tuttua, mutta usein nämä muut hyödykkeet unohdetaan uusia sijoituskohteita pohtiessa. Kultaa on perinteisesti pidetty turvasatamana silloin, kun pörssikurssit vievät alaspäin.

Hyödykkeitä voidaan käyttää spekulatiiviseen sijoittamiseen tai suojautumiseen inflaatiolta tai valuutan devalvaatiota vastaan. Inflaatio on jyllännyt myös Suomessa viimeisen vuoden aikana vauhdilla, eikä hintojen nousu ole keskittynyt vain sähköön ja polttoaineeseen. Inflaatio ei ole koskenut vain Suomea vaan myös muualla maailmalla on kipuiltu hintojen nousun kanssa.

Kryptovaluutat ja riskit

Kryptovaluutat ovat myös yhä suositumpia vaihtoehtoja perinteisille sijoituksille. Tällä vuosikymmenellä myös vanhemmat sijoittajat ovat sijoittaneet kryptoihin hajauttaakseen salkkujaan entistäkin enemmän. Kryptovaluuttasijoituksissa ostetaan digitaalisia rahakkeita, kuten Bitcoinia tai Ethereumia, ja pidetään niitä (tyypillisesti) digitaalisessa lompakossa, kunnes niiden arvo nousee. Kuten muihinkin spekulatiivisiin sijoitusmuotoihin, myös kryptovaluuttasijoittamiseen liittyy merkittävä riski.

Kryptovaluutat jakavat yhä paljon ihmisten ja asiantuntijoiden mielipiteitä. Osa sanoo, ettei niiden arvo perustu juuri mihinkään. Kun taas kryptovaluuttoihin uskovien mielestä tulevaisuudessa lohkoketjut, älysopimukset ja kryptovaluutat ovat kaiken toiminnan keskiössä. Vain aika ja teknologinen kehitys tulee näyttämään, kuka on ollut oikeassa. Kryptovaluutat ovat yhä kohtalaisen kömpelö maksutapa esimerkiksi ruokakauppoihin.

Virheistä oppii

Sijoittamisen aloittaminen pienellä pääomalla ja virheistä oppiminen ovat hyvä keino aloittaa sijoittaminen ilman, että riskeeraa liikaa rahaa. Sijoittajalle on tärkeää perehtyä erilaisiin sijoitustyyppeihin ja niihin liittyviin riskeihin. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin kuhunkin sijoitukseen liittyviä mahdollisia hyötyjä ja riskejä, mikä puolestaan auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Sijoittaminen voi myös tuntua tylsältä, jos sitä ei oikeasti kokeile. Sitä voisikin verrata siihen, että kokeilee oikeasti konsolipelillä pelaamista sen sijaan, että katsoo kun muut pelaavat. Myös sijoittamisessa parhaiten oppii tekemällä.